Projectontwikkeling

H&P Vastgoed B.V. ontwikkelt zich meer en meer tot projectontwikkelaar, waarbij de nadruk ligt op het op een creatieve wijze invullen van inbreidingslocaties. Ook voorzien wij objecten van een nieuwe bestemming of invulling, met de daarbij behorende bouwkundige aanpassingen. Het invullen van kleine tot middelgrote percelen, waarbij de bebouwing moet worden ingepast in de bestaande omgeving, is ook een invulling die H&P Vastgoed aan het begrip projectontwikkeling geeft.

Commercieel verantwoord

Een commercieel verantwoorde aanpak staat altijd voorop, echter gaan wij bij de invulling van projecten de maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit de weg.

De meeste projecten worden voor eigen rekening en risico ontwikkeld, al dan niet in combinatie met andere private of semi-publieke partijen.

Ons ontwikkelportfolio bevat gevarieerde projecten. Voor een korte presentatie van een deel ervan verwijzen wij u naar het onderwerp Projecten.

Meer informatie?